Wat doen we?
Het bestuur van de bewonersvereniging Noord – en Bergsingel houdt de vinger aan de pols wanneer het gaat over schoon, heel en veilig.
Regelmatig is er overleg met de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening van de deelgemeente Noord over de mate van onderhoud, schoonmaak en handhaving. Naast de eigen schouw die het bestuur 2 x per jaar doet, wordt ook inbreng gegeven tijdens de deelgemeentelijke schouw. Dit alles met het doel om onze mooie singels onder de aandacht te houden van de deelgemeente en de uitvoerende diensten.
Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur de bewoners in allerlei overleggen die de toekomst van de Noord- en Bergsingel betreffen. We noemen het verkeerscirculatieplan Oude Noorden en de discussies over het wijkpark.
Op dit moment houdt de vereniging zich met de volgende onderwerpen  bezig:
  • dossier Lingeriefabriek
  • dossier schoon en heel
  • dossier verkeersveiligheid (incl. bussluis en vcp)
  • dossier containerisatie
  • dossier wijkpark