Wie zijn we?
De bewonersvereniging Noord- en Bergsingel heeft zich tot doel gesteld om de belangen van alle bewoners aan de Noord- en Bergsingel te behartigen.
Het bestuur heeft regelmatig contacten met het deelgemeentebestuur en uitvoerende diensten en instanties om deze belangen zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Daarbij moet u niet alleen denken aan dagelijkse klachten over schoon heel, en veilig, maar ook over meepraten en –denken over toekomstvisies zoals bijvoorbeeld verkeerscirculatieplannen en het wijkpark.
Kortom de bewonersvereniging Noord- en Bergsingel is er voor u!
In het door de algemene ledenvergadering gekozen bestuur zijn de volgende bewoners voor u bezig:
Voorzitter
Edwin Lakerveld
voorzitter@2singels.nl
Secretaris
Wolter Nijenhuis
secretaris@2singels.nl
Penningmeester
Arie van Dongen
penningmeester@2singels.nl
Bestuurslid
Astrid Nieuwstad
astridnieuwstad@2singels.nl
Bestuurslid
Erik van Raaij
erikvanraaij@2singels.nl
Bestuurslid
Willem van Smaalen
willemvansmaalen@2singels.nl